8 januari, 2017

Organisations- och ledarutveckling Jazz 7-3-3

I varje organisation behövs noter och strukturer samtidigt som det dynamiska samarbetet skapas genom interaktion och växelvis ledarskap mellan individer. Varje dag, året om designar och utvecklar vi företag och organisationer för att ”jazza mer” i sitt ledarskap och medarbetarskap!

företagsutveckling

Jazz – en metafor för det organisatoriska livet

Nu kan du som ledare satsa på Jazz för att säkerställa både kortsiktiga och långsiktiga resultat. Jazz 7-3-3 programmet utgår från:

  1. Faktiska mål- och mättal (prestationsnormer) definieras per ledare utifrån perspektiven finans, människa och tillväxt. Att träna ALLA i er organisation för att skapa dynamiska, attraktiva och kvalitativa arbetsmiljöer.
  2. Att coacha ledare, över en 12-24 månaders period, för att utveckla både ledaren och dess förmåga att aktivt coacha sitt egna hemmateam.
  3. Att stödja och coacha er enhetsledning för att utmana befintliga arbetssätt, strukturer och belöningar i syfte att skapa bättre resultat genom ökad delaktighet, ansvarstagande och samarbete.

organisationsutveckling

Jazz är ett unikt erfarenhetsbaserat processverktyg för organisationsutveckling som utgår från ett helhetsperspektiv för att parallellt skapa resultat på individ, team och organisatorisk nivå. Nedan följer exempel på Jazzens unika fördelar:

Utveckling av din affär och verksamhet – organisatorisk effektivitet

I samråd med er ledning diskuteras enhetens utvecklingsbehov baserat på er affärsplan och strategiska målsättningar. Vi formulerar gemensamt vilka mätbara prestationsnormer som förväntas av ledare och organisationens medlemmar. De faktiska mättalen ses som en objektiv bedömning på om organisationens medlemmar presterar över tid, genom ett dynamiskt samarbete i en föränderlig affärsmiljö.

12-24 månader

Samtliga program sträcker sig över en eller flera kalenderår för att skapa verkliga förändringar på både individ och organisatorisk nivå. Vi vet av erfarenhet att de bästa förändringarna sker över tid och att kombinationen mellan nya kunskaper och learning by doing skapar resultat.

Tre nivåer

I varje utvecklingsprogram finns behov av att utveckla olika nivåer inom organisationen. Jazz är en systemteoretisk modell som integrerar individers ageranden med dynamiska krafter i team samtidigt som organisationens system, belöningar och arbetssätt ses över eftersom dessa skapar normativa tanke- och beteendemönster.

Utvecklingsprocess

I varje jazzprogram kombineras konsultation avseende mål och mättal med moderna upplevelsebaserad träning och coachning av enskild ledare och enhetens ledning. Syftet är att vidareutveckla er enhet med hjälp av en väl paketerad och erfarenhetsbaserad utvecklingsprocess.

ALLA ska med…

Vi rekommenderar att ALLA i en enhet får ta del av jazzprogrammen. Vi tror att de 90 % av organisationens medlemmar, som inte har en formell ledarroll, har en gedigen kunskap, erfarenhet och förmåga. Dessa 90 % ska uppleva organisationen som en plats där de investerar sin tid väl, belönas med attraktiva möjligheter att ansvara för och aktivt påverka organisationens resultat. Det är organisationsutveckling!

Klicka på pilarna ovan för att bläddra i  PowerPointen

Är du nyfiken på hur ert företag skulle kunna utvecklas genom Jazz?  Fyll i kontaktformuläret nedan så kontaktar vi dig med mer information.

    Tillbaka