8 april, 2020

Personlig Coaching

Introduktion till Personlig Coaching

Personlig coaching ska ses som ett verktyg att hjälpa dig att hålla fokus på det väsentliga (KPI) och samtidigt välja aktivt de vägar för utveckling som ger dig och din omgivning energi. En del av en aktivt vald utveckling skapar grunden till bättre beslut.

Personlig coaching ger dig möjligheter att undersöka dina antaganden och tänka utanför gamla vanemönster och söka alternativa möjligheter.

Personlig coaching innefattar smartare mål. Målbilderna ska optimalt ha en balans mellan rationella resultat, människor och intressenternas välmående och prioriterade förändringar på verksamheten.

Personlig coaching innefattar även vilken syn du har på problem kontra möjligheter. Att utvecklas i det som syns utåt går hand i hand med utvecklingen av ditt inre. Förändringar i ditt liv är en spegel av förändringen i dig själv. Ibland vill vi att andra ska utvecklas för att kunna fungera i ett sammanhang som berör mig men oftast ser vi att ansvaret för förändringen äger du och jag i nästan alla situationer i både arbetslivet och privat!

Hur utövas personlig coaching?

Jazz Personlig Coaching omfattar fyra faser för att skapa en bättre grund till aktiv utveckling av ditt ledarskap och din samarbetsförmåga. Syftet är att ge dig stöd i att förbättra den förmåga, de resurser och den kreativitet som du redan har.

Arbetet fokuserar på dig och din omgivning som du kan påverka och som ger dig inspiration till att utmana både dig själv och organisationens möjliggörare.

FAS 1 Bedömning av ledarbeteende

I fas ett av Personlig coaching ska vi tillsammans med dig undersöka vilka beteendeformat som din närmaste omgivning observerat. Syftet är att observera både starka och svaga sidor i ditt personliga ledarskap, för att därefter välja ut tre faktiska utvecklingsområden med en personlig motivation (syftesförklaring).

FAS 2 Bedömning av attityder & värderingar

I fas två av Personlig coaching ska vi tillsammans med dig undersöka vilka attityder och värde­ringar som ligger till grund för ditt faktiska och upplevda beteende. Syftet är att studera vilka attityder och värderingar som styr ditt nuvarande agerande i syfte att utmana dig själv och dina nuvarande förhållningssätt med alternativa “drivers” och motivatorer.

FAS 3 Utveckling av relationer

I fas tre av Personlig coaching ska vi tillsammans med dig undersöka hur du kan utveckla ditt ledarskap genom att aktivt målstyra dig till nya beteendeformat och en breddad beteenderepertoar. I denna fas ska vi diskutera specifika behov som berör specifika intressenter och relationer i din organisation. Syftet är att skapa nya insikter och ta hem små “segrar” som ger dig både utmaning och möjligheter att agera utanför tidigare ramar och referenser.

FAS 4 Individuell utveckling

I fas fyra av Personlig coaching ska vi tillsammans med dig undersöka hur du kan utveckla dig själv som person såväl i ditt yrkesliv som i ditt privata liv. I denna fas ska vi diskutera dina mål, styrkor och övertygelser. Syftet är att höja medvetandet om vad som begränsar dig och vad som kan ge dig extra energi till att klara av saker som du inte trodde var möjligt. Det handlar även om att våga ta ansvar för ditt liv och i stället för att vara offer för omständigheterna tar du kommandot och styr mot bättre mål och lever ett mer balanserad och lyckligt liv.