11 juli, 2020

Krishantering

En organisation drabbas av en kris då den befinner sig i en svår situation och då nödvändig kunskap och erfarenhet för att kunna hantera situationen saknas. Vi vet också att när många drabbas i organisationen och när resurserna inte räcker till så leder det till kaos. 

Medarbetare i organisationen som drabbas är enkla att identifiera. Värre är det med den breda kategorin därutöver, till exempel anhöriga, offentliga verksamheter, samhällsresurser … 

Som direkt ledare/chef är du ansvarig för den operativa verksamheten, att prioritera, omstrukturera och kommunicera inom ramen för rådande affärsmodell. Du förväntas ta ansvar för de anställda, se till att de får den information och det stöd som krävs. Och sist men inte minst ansvara för dig själv. Hur påverkar verksamhetens situation din förmåga att vara ledare/chef och kanske söka och ta emot professionellt stöd. Du är den som möter dina medarbetare öga mot öga.

Som indirekt ledare/chef är du ansvarig för verksamhetens inriktning på en mer abstrakt nivå. Siktet är inställt på en framtida målbild och det beslutsfattande som krävs nu för att nå dit. Du står inför valet att besluta om vad du skall informera om och vad du skall filtrera bort. Nuvarande strukturer, motivation, meningsfullhet och företagskultur är grundfundament som du nu har att hantera.

Oavsett vilken ledare/chef du är så har du en roll, ett ansvar, ett uppdrag, ett mandat och det förväntas att du har verksamhetens bästa för ögonen. Då affärsmodellen inte håller längre börjar verksamheten blöda. När krisen är ett faktum, oavsett vilken ledare du är, måste du tänka om för företagets bästa och överlevnad. Hur skall du hantera medarbetarna, vad skall du informera om och hur, vilket stöd kan du bidra med, vad behöver du hjälp med …

Vi har certifierade och erfarna krishanteringskonsulter i Brismoteamet. Krishantering som inte enbart syftar till insatserna för de direkt drabbade utan till hela organisationen från direkta/indirekta ledare samt i vissa fall även mediakontakter. Vi vet att hantera krisledning, förändring och utveckling av organisationens mission/vision/affärsidé samt affärsmodell.

Välkommen att mejla oss för ett förutsättningslöst möte.

    Tillbaka till Affärsutveckling