11 december, 2016

KTH

En förebild från näringslivet

Civilingenjörsprogrammet i Bioteknik på KTH anlitar Brismo för att utbilda studenter i projektledning.
– De behöver komma i kontakt med verkligheten och de arbetsprocesser som råder där, säger Anja Persson, kursansvarig.

Det var när näringslivet uttryckte ett behov av civilingenjörer i bioteknik som även behärskar projektledning och samarbete som Anja tog kontakt med Brismo. Hon hade sedan tidigare positiva erfarenheter av grundaren Tommy Brismo från ett gemensamt styrelsearbete.
– Han var den första jag kom och tänka på när vi började söka efter kompetens inom projektledning. Tommy är en entreprenör ut i fingerspetsarna och en förebild från näringslivet.

Uppskattade föreläsningar

Införlivandet av det nya ämnet började i liten skala men ökade succesivt till att innefatta även större projekt. Idag ingår projektledning i utbildningsplanen och återkommer med fördjupningar under hela programmet. Även om innehållet kan väcka viss skepsis är Tommy en uppskattad föreläsare på KTH.
– Hans kommunikationsstil fungerar bra med studenter i den här åldern. De lyssnar och lägger faktiskt undan mobilerna, säger Anja.

Agilt såklart

I studieplanen ingår både traditionellt och agilt projektarbete. Brismo tränar även studenterna i att kunna samarbeta under examensarbetet. Anja menar att det får en helt annan trovärdighet när någon med egna erfarenheter från näringslivet berättar om hur och varför det är viktigt med projekt.
– Någonting händer när en föreläsare är intressant. Det är en lyx att få ta del av Tommys kunskap.

Samarbete är a & o

I utbildningen lär sig studenterna hur människor fungerar i grupp, vad de bör tänka på i olika samarbeten och hur beteendekoder tolkas. Det är ovärderliga kunskaper att ha med sig när de kommer ut i verkligheten som gruppmedlem, kollega och kanske ledare.
– Nu får vi beröm från näringslivet som anser att vi tänker helt rätt. Idag måste alla kunna arbeta i projekt. Därför är det min starka förhoppning att kunna fortsätta samarbeta med Brimso lång tid framöver.

Tillbaka