11 december, 2016

Nackademin

Eleverna i fokus

Nackademin är Sveriges största privata yrkeshögskola med 32 unika utbildningar. Björn Hammarberg är CFO (Chief Financial Officer) för verksamheten.
– Vi har arbetat med Brismo i några år och känner att grundaren, Tommy Brismo, har samma kvalitetskrav på sina underkonsulter som på sig själv.

Björn Hammarberg berättar att Nackademins största utmaning är att hantera de korta utbildningstillstånden. Efter två utbildningsstarter måste en ny ansökan till Myndigheten för Yrkeshögskolan göras, vilket innebär att det är utmanande att ha fast anställda utbildare då man saknar långsiktighet.

Höga kvalitetskrav

Konsekvensen blir att majoriteten av lärarna på Nackademin är konsulter. Det är ett krävande arbete att hitta och kvalitetssäkra dem menar Björn. Därför välkomnar han ett företag som Brismo som är beredd att ta ett helhetsgrepp och ett ansvar över utbildningar.

En ”One stop shop” av utbildare

Näringslivets kompetensbehov är centralt för Nackademins utbildningar vilket ställer krav på att de utbildare som undervisar har den senaste ämneskompetensen.
– Brismos nätverk är unikt. Där finns kompetens både från näringslivet och utbildningsvärlden. För oss blir det enkelt och effektivt, som en ”one stop shop” med ett brett utbud och en förmåga att hitta resurser som saknas, säger han.

Björn ser också en framtid där Brismo är delaktig i affärsutvecklingen och hjälper Nackademin med att ta fram helt nya utbildningar. Han uppskattar Brismos engagemang och innovationsvilja.

Eleverna i första rummet

Det viktigaste är ändå alltid det som händer i klassrummet. Det är eleverna som är Nackademins kunder och uppgiften är att tillgodose deras krav och önskemål. Björn uppskattar att det i Brismo finns en förståelse både för de olika utbildningarna och för eleverna.
– Den pedagogiska förpackningen är det absolut viktigaste. Med Brismo vet vi att den levereras med hög kvalitet.

Tillbaka