1 november, 2017

Ökad lönsamhet

Ökad lönsamhet

BRISMO utvecklar organisationers kunskaper i kalkylering, prissättning, ekonomistyrning och uppföljning i syfte att nå ökad lönsamhet. Lean och Balanced Score Card används för att eliminera uppgifter som inte medför nytta för kunden och tydliggöra mål på alla nivåer i organisationen. Affärsmodellen utvecklas i takt med verksamhetens mognad och insikt. Alla tränas i konflikthantering för bättre samverkan.

företagsuppdrag

Uppdragen berör alla medarbetare.

Vi ger medarbetarna kunskap och verktyg till att;

  • tydliggöra krav från kunderna för att skapa en affärsmodell med fokus på kundnytta och ökad lönsamhet både på kort som lång sikt.
  • kunna kalkylera verksamhetens tjänster/produkter baserat på verkligt utfall.
  • göra effektvärdemätningar/efterkalkyler.
  • tolka lägesrapporter, resultatrapporter och mod att ta beslut om omprioriteringar.
  • återföra Lesson Learned till organisationen.

Står ert företag inför framtida utmaningar? Brismo kan hjälpa er med en förflyttning mot en ökad lönsamhet.

    Tillbaka till Affärsutveckling