8 april, 2020

Personlig Utveckling

Förändringsarbete


Förändringsarbete handlar oftast om det ledarskap som krävs i organisationen för att nå ett önskat läge. Dagens digitalisering förutsätter framtidsorientering och snabbhet. För att lyckas måste ledare kunna staka ut vägen mot morgondagen genom att berätta vad som kommer att ske och hur vi som företag måste förändras för att kunderna skall fortsätta att köpa av oss. Tillsammans tar vi fram en affärsmodell med sikte att nå kundernas framtida positionering och behov.

Personlig Coaching


Ett led i ett företags arbete med förändring är att ge dig som ledare möjlighet till utveckling genom coaching så att du på bästa sätt kan bidra till att ni når de uppsatta målen. Syftet är att ge dig stöd i att förbättra din förmåga, dina resurser och din kreativitet som du redan har. Jazz Personlig Coaching omfattar fyra faser för att skapa en bättre grund till en aktiv utveckling av ledarskapet och samarbetsförmågan.