11 december, 2016

Semikolon


Semikolon (;) är ett skiljetecken som används i stället för punkt mellan meningar som har ett nära samband med varandra.

Tecknet semikolon (;) avgränsar två huvudsatser som följs av stor bokstav. En skillnad mot kommatecknet, är att kommat alltid följs av liten bokstav. I stället för punkt och stor bokstav, kan man alltså använda ett semikolon.  Semikolon är ett alternativ till punkt och stor bokstav om de två huvudsatserna har ett mycket nära innehållsmässigt släktskap. Semikolonet har således två funktioner: dels markerar det gränsen mellan de två huvudsatserna, dels förbinder tecknet satserna med varandra. Skiljetecknet signalerar att den senare huvudsatsen spinner vidare på samma tanke som den förra.

Att arbeta med oss innebär ett före och ett efter, därav