27 maj, 2021

SETAB – Allt i samma moln

Många projekt med olika struktur skapade en svårhanterlig administration. Brismo AB fick i uppdrag att hjälpa markentreprenören SETAB att hitta en lösning.

SETAB är ett anläggningsföretag med säte i Sigtuna kommun men är verksamma över hela Mälardalen. De huvudsakliga kunderna är kommuner, fastighetsbolag samt större byggföretag. Sedan starten 2004 har företaget succesivt växt och idag är de cirka 40 anställda. 
– Vi kom till en punkt där vi kände att vi måste samla ihop all administration. Ju fler individer och ju fler projekt desto viktigare blev det med en gemensam plattform, säger Jimmy Abrahamsson, arbetschef och delägare SETAB.

Möten blev kravlista

Alla projekt hade olika struktur och sköttes individuellt på arbetsplatserna. För att få en samlad bild kontaktade SETAB Brismo AB. De fick i uppdrag att ta fram en kravlista och ett underlag för att inhandla rätt IT-miljö. Tommy Brismo träffade ledning och medarbetare i ett antal möten för att ta fram en kravställning inför en upphandling. Vilka funktioner var viktiga? Hur skulle arbetet kunna underlättas? Vilka förväntningar fanns? De kom fram till att hela företaget skulle samlas i en molnbaserad tjänst. Samtliga projekt skulle ha samma struktur och därmed bli mindre sårbara för till exempel personalbortfall. Sist men inte minst skulle den ekonomiska översikten i projekten bli bättre.
– Tommy gick in frågeställningarna till 100 procent och visade ett stort intresse för hela företaget. Det är sällan man ser ett sådant genuint driv, berättar Jimmy Abrahamsson.

Inte bara en IT-lösning

När kravlistan var klar fick Brismo AB i förtroende att även göra själva upphandlingen. Efter ett gediget sökarbete hittade de leverantörer som kunde leva upp till SETABs önskemål och krav. De har kontrakterats och nu återstår bara själva sjösättningen.
– Vi uppskattar att Tommy har varit med på hela resan. Det har känts tryggt med en konsult som så helhjärtat engagerat sig i hela företaget. Genom att jobba med honom fick mycket kunskap på köpet, avslutar han.

Tillbaka