8 januari, 2017

SpringBoard för medarbetare

 

Verksamhetsutveckling? Springboard är en fem månaders träning för dig i din fortsatta karriär!

Vi har en filosofi som syftar till att utveckla dig till att kunna förändringsleda företag och organisationer till en framtida önskad position. Under fem månader får du tillgång till en  ”verktygslåda” för utveckling av dig och företaget.

 

Vår arbetsmetodik går ut på att förstå hur befintliga kunder och kundernas kunders framtida behov ser ut.

För att förstå sina kunder, kunders kunder och marknader idag krävs mod att vilja förändra och utveckla partnerskap med sina kunder. Att förstå var de kommer att vara imorgon skapar en möjlighet att tillsammans ha ett försprång. Trender och framtidsscenarier är den mest kraftfulla utgångspunkten för all strategi och affärsutveckling där innovation och varumärkespositionering ingår.

Du måste ha en strategi och ta ut riktningen i ljuset av kundernas framtida positionering och omvärldsförändring. 

Med en tydlig vision och ett mål i sikte blir allting lättare – strategiska prioriteringar såväl som mer närliggande beslut. Visioner och strategier kan inte bara byggas på historik, existerande tillgångar och kompetenser. Din strategi måste bygga på de utmaningar och möjligheter som ligger framför dig.
För att befästa och stärka din position över tid behövs en styrmodell som säkerställer att alla handlingar utgår från en och samma utgångspunkt om vart marknaden/kunderna är på väg och vart du ska. Det är en framtidsdriven verksamhetsutveckling.

Utveckla en innovationsrik miljö och utveckla framtida förmågor. ALLA SKA MED!

I en snabbrörlig värld är förmågan att ständigt reagera, agera och förändra helt avgörande för framgång och överlevnad. Därför behöver alla framtidsdrivna strategier kompletteras med en kreativ, öppen och handlingsorienterad kultur, med innovationsprocesser som är förankrade i en underifrån och upp process. Jag kallar detta för en delaktig och framtidsdriven organisation med innovation. Alla ska med.

 

Bli en innovativ framtidsledare!

Ledarskap handlar inte bara om dagens marknadsandelar, nyckeltal, produkter, tjänster och medarbetare. Det handlar minst lika mycket om att vara en ledare som beskriver den framtida spelplanen. Att få alla att bli delaktiga och förstå  ”Meningen för verksamheten”, både nu och i framtiden. Meningen måste finnas och tjäna som vägledning för alla i det dagliga arbetet. Ni skall vara saknade om verksamheten upphör. För att verkligen kunna leda måste du vara den som stakar ut vägen mot framtiden genom att berätta vad som sker och kommer att ske. Det sänder ett budskap om att ditt företag är i framkant, och att du vet vad framtiden erbjuder och vilken position ni strävar mot.

 

Idag gäller det att ha förmågan att förändras och fatta beslut. Det är de snabba och kreativa som är framtidens vinnare.

OutCome

Efter genomförd träning kommer du att goda kunskaper, erfarenheter och färdigheter att delta, genomföra ett verksamhets-/förändringsprojekt i alla dess faser:

  • start
  • förstudie
  • planering
  • genomförande
  • överlämning till kunden
  • avslut

Du kommer att ha arbetat med relevanta verktyg och utvecklingsprogram för att lösa uppdraget. Du kommer att ha erfarenhet och kunskap av ledarskap och coaching på alla nivåer med åtgärdsprogram för ännu högre effektivitet.

Vill du veta mer? Fyll i kontaktformuläret nedan:

    Tillbaka