29 juni, 2017

Teamet

Pepople are here for a reason

Bo H

Utbildare & föreläsare
Bo är en rättfram och engagerande civilekonom som gärna håller föredrag och utbildningar runt finans, ekonomi och kommunpolitik. Flitig tillämpare av omvärldsanalys, med fokus på helhetsperspektiv och riskbilder.

Cecilia W

Kommunikationsspecialist & utbildare
Cecilia är kommunikationsspecialist och ledare med många års erfarenhet som kommunikationschef i privata och offentliga organisationer. Hon brinner för hur strategisk kommunikation kan utveckla både personer och verksamheter i vardagen och i kriser.

Dag R

Utbildare & förändringsledare
Dag är rak och rättfram med en stor portion värme och humor. Han har en mångårig erfarenhet från utveckling och utbildning inom många branscher i Sverige och internationellt.

David D

Utbildare
David är en erfaren utbildare och skicklig pedagog inom IT, medieproduktion, el och styrsystem. Utrustad med stort tålamod och tillit till sina adepters förmåga att utvecklas lotsar han dem framgångsrikt till teknisk kompetensutveckling.

Katrina B

Förändringsledare & Utbildare
Katarina är organisationspsykolog med mångårig erfarenhet som ledare, chef och konsult. Hon hjälper organisationer, grupper och individer att lära, hantera förändringar och jobba mot samma mål. Hon tror att varje människa har potential för utveckling och förändring.

Maria E

Utbildare & förändringsledare
Maria Ehrling har jobbat 20 år med HR och ledarskap – operativt, strategiskt och utbildat i hela HR processen. Maria har en helhetssyn på HR, kvalitet, säkerhet och verksamhetsstyrning med många exempel på framgångsrik förändringsledning.

Mikael A

Utbildare, föreläsare & förändringsledare
Mikael är konsult och utbildare i kommunikation, profilering, ledarskap, affärsmannaskap och förändringsledning. Mikael är ledande inom profilering i Sverige och har ett stort antal utbildningar och föreläsningar.

Samuel S

Förändringsledare & utbildare
Samuel brinner för att utveckla företag och organisationer. Han kombinerar dynamiska lösningar med mätbara resultat. Han har förmåga att få med sig alla i organisationen.

Tommy B

Förändringsledare & Utbildare
Tommy är uppfinningsrik, passionerad och ansvarstagande. Han möter förändringar och nya behov med energi och tillit. Hans anseende bygger på respekt, trovärdighet och integritet.