11 december, 2016

Utbildare

Doers – inte bara Talkers

Brismos vision är att vara Sveriges största och bästa leverantör av utbildare åt yrkeshögskolor och högskolor. 

Vi vet att efterfrågan på utbildare för olika utbildningsuppdrag är i stark tillväxt. För skolorna blir vi då en effektiv samarbetsparter. Den absolut största affärsnyttan med Brismo är att vi står som garant för kvaliteten på de insatser som våra utbildningskonsulter utför.

Bilddesign Sam Brismo

Bilddesign Sam Brismo

Genom ett starkt team och varumärke attraherar vi kunniga och erfarna utbildare från hela Sverige. Vi hittar utbildare med en kompetens att bäst tillämpa sina kunskaper. Det är inte längre vad, utan hur och varför som gör skillnad. Det handlar om vem som är bäst på att gå från att veta till att göra. Brismos konsulter är Doers och inte bara Talkers.

Kontakta oss om du vill du veta mer om Brismos utbildare:

    Tillbaka till Utbildningar