17 oktober, 2017

Utbildning

Utbildningar


Brismo kan ta ansvar för utbildningar inom ett brett spektra av branscher. Vi hjälper dig och din organisation att skapa utbildningar med kompetenta, pedagogiska utbildare för enstaka kurser eller stora delar av hela utbildningar. Vi har ett eget kursutvärderingssystem som stöd till våra utbildare för fortsatt utveckling av sina pedagogiska färdigheter.

Utbildare


Brismo erbjuder framtidens utbildare. Alla har aktuella kunskaper, erfarenheter och färdigheter – KEF – i flera branscher. Vår konsultbank är bred och kompetent. Vi matchar rätt person till ditt behov. Vi kvalitetssäkrar alla våra konsulter och levererar den kunskap, erfarenhet och kompetens du efterfrågar.

Administration


Vi kan skriva YH-ansökningar, anbud och utbildningsplaner. Vi rekryterar personal och utbildningsledare och säkerställer kvaliteten i alla led.

Examination


Brismo tillhandahåller examinatorer som vägleder och bedömer elevers examensarbeten.
Vi handleder och coacher de studerande för att de ska nå maximal utveckling.
Betygsättningen följer uppsatta regler och är sakliga och opartiska. Självklart behandlar vi studenterna efter likhetsprincipen.