11 december, 2016

Utbildningar

Tillämpad kunskap i klassrum & på distans

Vi vet att tillämpad kunskap är grunden för erfarenhet. Oavsett vad du lärt dig är det ultimata testet av din kunskap din erfarenhet. Teoretisk kunskap är inte till nytta om den inte stöds av praktisk erfarenhet. Det är kärnan i den utbildning, träning eller coachning som vi levererar. Våra utbildningar är branschanpassade.

Formatet kan vara i klassrum alternativt på distans. Besök gärna vår hemsida Brismo Education On Demand. Där erbjuder vi filmade kurser med hög kvalitet 24/7. Vi ser en spännande utveckling där andelen utbildningar på distans växer.

Bilddesign Sam Brismo

Bilddesign Sam Brismo

Brismo utbildar bland annat inom följande branscher

Allt kan inte kommuniceras enbart via språket. Utöver det uttrycker vi känslor och idéer genom bilder och symboler från våra erfarenheter. Vi vet att kunskap rättar till många onödiga förvirringar och missuppfattningar. Men det gäller att se upp: med kunskap kan du agera Arrogant och Självsäkert eller Ödmjukt och Självsäkert. För de som agerar Arrogant och Självsäkert är det viktigt att vara trevlig men det är trevligare att vara viktig. För de som agerar Ödmjukt och Självsäkert är det trevligt att vara viktig men det är viktigare att vara snäll. Kunskap kommer ofta tillsammans med en känsla av stolthet. Arrogans och Självsäkerhet är inte vad trohet till kunskap handlar om. Det är snarare en ofullständig kunskap.

Sann kunskap uppnås när du förvärvat kunskap och erfarenhet för att dela med dig. Det som är viktigast är det goda som kunskapen kan göra för andra. Kunskap är oändlig och det finns inget slut på lärandet. Att dela kunskap är viktigt, annars finns det ingen kunskapsverksamhet.

Erfarenhet ger oss visdom. Genom att lära av våra erfarenheter kan du lära dig mer och snabbare. Genom att samtidigt lära av dina egna erfarenheter kan du lära dig än mer. Vi kallar sådana människor kloka. De som enbart lär sig av egna erfarenheter blir också kloka, men det tar längre tid. Detta kommer du att märka när du utbildas med utbildare från Brismo.

Ett exempel på en metod för vidareutveckling är Springboard för medarbetare och tidigare studerande.

Kvalitetssäkring & utveckling

Vi värnar om att leverera utbildningar med hög kvalitet. Därför har vi ett eget kursutvärderingssystem som stöd till våra utbildare för fortsatt utveckling av sina pedagogiska färdigheter.

Kontakta oss om du vill ha mer information om vad vi kan hjälpa er med:


    Tillbaka till Utbildningar