30 oktober, 2017

Verksamhetsutveckling 

Verksamhetsutveckling

Framgångsrika företag är öppna för utveckling av sin affärsmodell för att nå ökad lönsamhet och tillväxt. Utmaningen är att ha kunskap om om egna kunders framtida behov och förstå hur vi som företag behöver utvecklas för att fortsatt vara en av deras utvalda partners. Vi vet att ett nära samarbete med kunden är helt avgörande och på vikten av att även förstå var kundernas kunder kommer att befinna sig imorgon.

VERKSAMHETSUTVECKLING

Bilddesign Sam Brismo

Förändringar är en process och beroende på hur vi förhåller oss till den skapas antingen möjligheter eller hinder. Ledare och medarbetare vill se utveckling av sina egna personliga mål, utmaningar och arbetsuppgifter!

Vi hjälper er att utveckla verksamheten, ledarskapet och medarbetarna så att ni blir framtidsberedda för att nå er önskade position tillsammans med era kunder.

Effektiva verktyg 

Till vår hjälp har vi en rad verktyg och metoder som vi sätter samman utifrån dina behov:

  • Vi gör PKI-analyser och tester (beteendestilar, drivkrafter, värderingar, maktutövning och samarbetsformer på hela eller delar av organisationen).
  • Vi utför mätbara och långsiktiga förändringsprogram (Jazz 7-3-3) och följer alltid upp resultatet. Vi hjälper er att analysera balansen mellan resultat och människa och vi lägger upp program utifrån er framtida behovsbild.
  • Vi hjälper er att leda riktiga förändringar både på individ, team eller enhetsnivå. Ibland kan förändringarna innebära att vi fokuserar på praktiska åtgärder i form av planering, målarbete, projektledning och målstyrning alternativt att vi fokuserar på ledares och medarbetares förmåga att samarbeta, problemlösa samt utveckla medvetenhet och transparens kring individuella beteendemönster.

Vi ger medarbetarna kunskap och verktyg  att

  • tydliggöra krav från kunderna för att bidra till egna affärsmodellen med fokus på kundnytta och ökad lönsamhet både på kort och lång sikt.
  • kunna kalkylera verksamhetens tjänster/produkter baserat på verkligt utfall.
  • göra effektvärdemätningar och efterkalkyler.
  • tolka lägesrapporter, resultatrapporter och mod att ta beslut om omprioriteringar.
  • återföra Lesson Learned till organisationen.

Vi åtar oss styrelseuppdrag.

Vi som är konsulter i Brismo har lång erfarenhet från ledande positioner och styrelsearbeten inom olika områden i näringslivet. Våra strategier skapar lönsamhet och effektivitet i organisationer.

We are doers not talkers!

Läs om vårt unika förändringsprogram JAZZ 7-3-3.

    Tillbaka till Affärsutveckling